TABELA MIESZKAŃ – BUDYNEK „A”

Budynek A Powierzchnia lokalu
1

SEGMENT A 1 parter

53,09

REZERWACJA

2

SEGMENT A 2 piętro

56,76

WOLNE
3

SEGMENT B 1 parter

38,29

REZERWACJA

4

SEGMENT B 2 piętro

41,96

REZERWACJA

5

SEGMENT C 1 parter

38,29

REZERWACJA

6

SEGMENT C 2 piętro

41,96

REZERWACJA

7

SEGMENT D 1 parter

38,29

WOLNE
8

SEGMENT D 2 piętro

41,96

REZERWACJA

9

SEGMENT E 1 parter

53,09

REZERWACJA

10

SEGMENT E 2 piętro

56,76

WOLNE